Kainatta maddenin en küçük yapı taşı olan atomdan, en büyük galaksilere kadar her şey bir nizam dairesindedir. Bu bakış açısıyla tavaf, kainatın ve yaradılışımızın adeta bir kesiti gibidir. Tavaf, Yüce Allah’ın hikmet ve kudretini tasdik etmek ve O’na teslim olmaktır.

Umre ibadeti için kutsal beldeleri ziyaret eden her kültürden ve her dilden Müslüman Kabe-i Muazzama’yı tavaf için omuz omuzadır. Orada ne kültür farklılığı ne de sınıf farkı vardır. Bilakis orada herkes eşittir ve Yüce Allah’ın misafirleridir.

Tavaf, Hacer-ül Esved taşının bulunduğu noktadan başlanarak Kabe-i Muazzama’nın etrafında yedi kere dönülmesi neticesinde yapılan bir ibadettir. Tavafta, Kabe sol omuz hizasına alınır ve Kabe’nin etrafında dönülen her tura şavt denir. Yapılış maksadı itibariyle toplamda 7 çeşit tavaf bulunmaktadır. Bunlar; “kudüm tavafı, ziyaret tavafı, umre tavafı, veda tavafı, nezir tavafı, nafile tavafı ve tahiyyetü’l mescid tavafı” şeklindedir.

Tavafın geçerli olması için bazı kaideler vardır. Bunların ilki niyet etmektir. Niyet edilmeden yapılan bir tavaf geçerli kabul edilmez. Bunun haricinde tavafın geçerli olabilmesi için tavafı Kabe-i Muazzama’nın etrafında yapmak ve toplamda 7 şavt’a tamamlamak gerekir.

Tavafın, abdestli yapılması vaciptir. Tavaf sırasında abdesti bozulan umreci tekrar abdest alarak kalmış olduğu şavttan tavafa devam edebilir veya ilk şavttan başlayabilir. Bunun haricinde; “tavafı avret mahalli kapalı olarak (setr-i avret) ve sol omuz Kabe’ye dönük olacak şekilde yapmak, tavafın ilk şavtına Hacrer-ül Esved’in hizasını geçmeden başlamak, tavafı yürüyerek yapmak, tavafı hatimin dışından yapmak, tavafı yedi (7) şavta tamamlamak ve tavaf sonunda iki rekat tavaf namazı kılmak” umrede tavaf ibadetinin vaciplerindendir.