Umre yolculuklarına hazırlık iki yönlü yapılmalıdır. Bunlardan ilki manevi hazırlık, ikincisi ise maddi hazırlıktır. Manevi hazırlık noktasında; kişinin bu kutlu yolculuğa ruhen hazırlıklı olması çok önemlidir. Çünkü umre yolculuğu, sıradan bir seyahat değildir. Bu mukaddes yolculukta Yüce Allah’ın evim dediği Kabe’ye misafir olmak ve Hz. Peygamber’in [sallallahu aleyhi vesellem] huzuruna çıkmak vardır.

Hac ve umre yolculuklarının yorgunluğu fazla, meşakkati çoktur. Hiçbir ibadette bu kadar yorgunluk, meşakkat ve imtihan yoktur. Bu ibadetlerde nefisle mücadele esastır. Bundan sebep hac ve umre cihadın en faziletlisi olarak tarif edilmiştir.

Umreye niyetlenen mümin; mukaddes beldelerde sabrı, dünyevi istekleri terk etmeyi, edep ve ahlakta ise örnek bir Müslüman olmayı amaçlamalı, bu idrak ve anlayış çerçevesinde umre yolculuğuna çıkmalıdır.

Umre ibadeti için manevi hazırlık yapıldığı gibi, maddi hazırlık da yapılmalıdır. Umrecinin yanına yeterli miktarda elbise alması önemlidir. Özellikle Medine-i Münevvere’de akşam vakitleri serin olabildiğinden valizde birkaç parça uzun kollu giyecek de bulundurmak faydalı olacaktır.

Umre seyahatinin öncesinde iyice dinlenmek tavsiye edilmektedir. Önemli hastalıkları olan umreciler; ilaçları ve varsa raporlarını uçağın bagajına giden valizlere değil, uçağa alınabilen ve yanlarında taşıdıkları küçük çantalara koymaları gerekir.